Czeskie Góry » Karkonosze » Dół Białej Łaby (Důl Bílého Labe)

Dół Białej Łaby (Důl Bílého Labe)

Dzika dolina lodowcowego pochodzenie o długości 6,5 km znajduje się między rozdrożem U Diwczi ławki i Białą łąką zamknięte stromizmami Małego Sziszaku, Srebrnego grzbietu i Kozich grzbietów. Dołem przebiega granice pomiędzy granitowymi i gnejsowymi skałami. Znajduje się tutaj niezbyt rzucająca się w oczy, przez ludzi naruszona czołowa lodowcowa morena. Pod koniec 19. stulecia została tutaj zbudowana umocniona droga, a w roku 1975 była ona przebudowana aż do budy U Białej Łaby. Ta oto dróżka jednak w roku 1997 była podczas powodni bardzo uszkodzona.
Białe Łabe Białe Łabe
Białe Łabe
Na dnie dołu Na dnie dołu
Na dnie dołu
Weberowa droga Weberowa droga
Weberowa droga